Zapojte se do hry!

Zúčastněte se soutěže
o ceny


Jak hrát

Jak mám hrát?

 1. Řekněte nám, kdo si myslíte, že vyhraje zápas.
 2. Odpovězte na jednoduchou otázku.
  Nezapomeňte, že vyhrávají kreativní lidé!
 3. Sdělte nám své osobní údaje, abychom vás mohli v případě výhry snadno kontaktovat.
 4. Losování cen se uskuteční osmkrát během mistrovství světa!
  Nezapomeňte, že se můžete zúčastnit několikrát.

Zkuste uhodnout výsledek zápasuRegistrační formulář

Souhlasím s tím, že mi společnost Premier Farnell bude zasílat informace o relevantních nabídkách, produktech a službách, a to tímto způsobem:

º - Povinné pole

Děkujeme za účast
v soutěži!

Doporučujeme vám vsadit si na více zápasů!
Výherci budou informováni e-mailem.

Výsledky můžete také najít na kartě „VÝHERCI“.
Váš tým společnosti Farnell element14

Výsledková tabule

Nejpřesnější uhodnutí výsledku zápasů je odměněno pěti body. Za správné uhodnutí vítěze zápasu se špatným gólovým výsledkem získáte tři body. Za správné uhodnutí jednoho skóre ze zápasu získáte jeden bod. Nejpřesněji uhodnuté výsledky můžete najít na výsledkové tabuli níže.

Upozornění: Nejpřesněji uhodnuté výsledky nemají vliv na celkovou soutěž. Při výběru výherce bude brána v potaz pouze nejkreativnější odpověď uvedená na otevřenou otázku. Výherce bude vybrán porotou na základě smluvních podmínek soutěže.

Místo
Zobrazované jméno
Body
VDj
133
Roman U.
128
Mario W.
126
Ivo L.
124
Ian H.
111
Patrick T.
110
ALBERTO G.
109
Marek M.
107
FABIO M.
107
Massimo F.
100
Balint N.
98
rsounder
96
Josef N.
96
mariusz P.
93
p.wojcik
85
Mihai C.
83
beaker909
83
Tamás H.
83
Mogens H.
82
Michal L.
80

Zábavné sázení a soutěž Farnell Football 2018

Smluvní podmínky
 1. Toto zábavné sázení a soutěž Farnell Football 2018 (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Premier Farnell UK Limited pod svým obchodním názvem Farnell element14,150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ Anglie (dále jen „organizátor“) na základě těchto smluvních podmínek (dále jen „smluvní podmínky“).
 2. Svou účastí v soutěži všichni soutěžící (dále jen „soutěžící“) potvrzují, že si přečetli tyto závazné smluvní podmínky a souhlasí s nimi. Soutěžícím se doporučuje, aby si tyto smluvní podmínky před účastí v soutěži přečetli, vytiskli a bezpečně uchovali jejich kopii. Organizátor si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky v případě potřeby upravit. Upravené smluvní podmínky budou zveřejněny na adrese football.farnell.com a podmínkou účasti v soutěži je souhlas soutěžících, že tyto změny budou respektovat.
 3. Soutěže se může účastnit libovolný soutěžící (v souladu se smluvními podmínkami) pouze z následujících zemí či oblastí. Soutěžící, kteří nesplňují jakýkoli z požadavků stanovených ve smluvních podmínkách nebo se nepřihlásí k soutěži z těchto zemí či oblastí, jsou z účasti vyloučeni: Spojené království, Německo, Francie, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Švédsko, Dánsko, Španělsko, Rakousko a Švýcarsko.
 4. Účast v soutěži není podmíněna žádným nákupem.
 5. Všechny časy uvedené v těchto podmínkách vycházejí z britského časového pásma.
 6. Za přihlášky, které nebyly z jakéhokoli důvodu doručeny, a to včetně technických chyb, nenese organizátor žádnou odpovědnost.
 7. Soutěže se může účastnit jakýkoli oprávněný soutěžící, a to tak, že se v době od 0:01 dne 11. června 2018 do 23:59 dne 15. července 2018 (dále „soutěžní kampaň“) přihlásí do soutěže zveřejněné na následující adrese: http://football.farnell.com.
 8. Soutěž se skládá z osmi samostatných fází (či kol) otevřených otázek, které jsou zaměřeny na témata související s mistrovstvím světa ve fotbale, které se koná v létě v Rusku. V průběhu soutěžní kampaně bude každá otázka uvedena v různých intervalech na webových stránkách football.farnell.com, ke kterým budete mít přístup, jakmile se zapojíte do zábavného sázení tak, že se pokusíte uhodnout skóre fotbalových zápasů hraných v daném dni. Zábavné sázení vám nebude bránit v přístupu k otázkám a nebude ovlivňovat posuzování vítězného příspěvku. Data a časy osmi fází jsou následující:
  • První fáze – od 14. června v 8:00 do 19. června ve 23:59:59
  • Druhá fáze – od 20. června v 8:00 do 24. června ve 23:59:59
  • Třetí fáze – od 25. června v 8:00 do 28. června ve 23:59:59
  •   Čtvrtá fáze – od 30. června v 8:00 do 3. července ve 23:59:59
  •   Pátá fáze – od 6. července v 8:00 do 7. července ve 23:59:59
  • Šestá fáze – od 10. července v 8:00 do 11. července ve 23:59:59
  •   Sedmá fáze – od 14. července v 8:00 do 14. července ve 23:59:59
  • Osmá fáze – od 15. července v 8:00 do 15. července ve 23:59:59
 9. Aby se soutěžící mohl účastnit soutěže, musí zveřejnit svou odpověď pod uvedenou otázkou týkají se fáze a vyplnit registrační formulář s odesláním jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy, pracovní pozice (nepovinné) a uživatelského jména. Vaše uživatelské jméno bude zobrazeno na výsledkové tabuli zábavného sázení.
 10. Na každou otázku budete moci odpovědět [11. června 2018 až 15. července 2018] po jejím zveřejnění (dále „doba soutěže“).
 11. Každý soutěžící může zveřejnit pouze jednu odpověď na jednu otázku. Další odpovědi na jakoukoli otázku budou ignorovány a bude se počítat pouze první odpověď soutěžícího na každou otázku.
 12. Soutěžící musí mít alespoň 18 let.
 13. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společností z veřejného sektoru a vedoucí pracovníci.
 14. Porota, ve které zasedá Malgorzata Szemel; vedoucí marketingová manažerka pro východní Evropu, FIM, severské země, Maria Ozog-Stefko; marketingová manažerka pro východní Evropu, Virginija Batuleviciute; vedoucí marketingu pro severské země, Sabina Malinowska; projektová manažerka digitálního marketingu, vybere tři vítězné soutěžící v rámci každé fáze, a to na základě vítězných příspěvků účastníků, jejichž odeslané odpovědi budou podle hromadného názoru poroty nejkreativnější. Po každé fázi soutěže budou oznámeni vítězní soutěžící každé fáze:
  • První fáze – 20. června ve 23:59:59
  • Druhá fáze – 25. června ve 23:59:59
  • Třetí fáze –29. června ve 23:59:59
  • Čtvrtá fáze – 4. července ve 23:59:59
  • Pátá fáze – 8. července ve 23:59:59
  • Šestá fáze – 12. července ve 23:59:59
  • Sedmá fáze – 16. července ve 23:59:59
  • Osmá fáze – 17. července ve 23:59:59
 15. Ze všech vítězných soutěžících osmi fází dále vybere porota jednoho výherce hlavní výhry, kterého hromadně určí podle nejkreativnější odpovědi.
 16. Podrobnosti o každém vítězném soutěžícím budou zveřejněny na webových stránkách football.farnell.com do 48 hodin od konce doby soutěže. Rozhodnutí organizátora je konečné a s případnými stěžovateli nebude vedena žádná korespondenční komunikace.
 17. Výhry jsou následující:
  • Kupony na zboží společnosti Decathlon [https://www.decathlon.com] v hodnotě 30 eur (nebo přibližná částka v místní měně pro výherce v příslušných regionech – viz níže) pro každého výherce v každé z fází
  • Dron Spark (v ceně 390 eur) pro jednoho vítěze hlavní výhry
 18. Soutěžící, kteří získají výhry v podobě kuponů v následujících regionech, kde euro není místní měnou, obdrží přibližnou částku v jejich místní měně. Částky budou následující:
    Local value Local currency
  Polsko 130 PLZ
  Česká republika 760 CZK
  Slovensko 30 EUR
  Maďarsko 9500 HUF
  Rumunsko 140 RON
  Švédsko 300 SEK
  Dánsko 220 DKK
  Spojené království 30 GBP
  Německo 30 EUR
  Francie 30 EUR
  Španělsko 30 EUR
  Švýcarsko 35 CHF
  Rakousko 30 EUR
 19. Vítězný soutěžící bude samostatně informován e-mailem (na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím v době odpovězení otázky) do [28] dnů od losování. Aby si vítězný soutěžící mohl vyzvednout svou výhru, musí organizátorovi do [28] dnů potvrdit přijetí e-mailu informujícího o výhře. Pokud vítězný soutěžící v tomto časovém období neodpoví, bude to považováno za odmítnutí výhry a bude vybrán jiný vítězný soutěžící podle stejných hodnotících kritérií.
 20. Výhra by měla být doručena do 28 dnů od odeslání prostřednictvím standardních způsobů dodání do jakýchkoli zemí účastnících se soutěže.
 21. Výhra je neměnná a nevratná a není za ni nabízena žádná peněžní náhrada. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit všechny výhry jejich vhodným ekvivalentem a poskytnutí výhry může být zpožděno nebo může být poskytnuta náhrada.
 22. Jakmile budete informováni o své výhře, musíte nám zaslat svou poštovní adresu, abychom vám mohli vaši výhru odeslat.
 23. Organizátor si vyhrazuje právo před předáním výhry ověřit způsobilost jakéhokoli účastníka (jak je definováno níže) a může vyžadovat průkaz totožnosti nebo věku účastníka. Pokud bude mít organizátor podezření na spáchání podvodu či jiného prohřešku nebo když bude zjištěno, že žadatel o registraci nebyl podle smluvních podmínek způsobilý k účasti v soutěži, výhra nemusí být vydána, může být vítěznému soutěžícímu odebrána nebo může být vybrán jiný vítězný soutěžící.
 24. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž odvolat či upravit nebo podle svého uvážení prodloužit dobu pro účast. Za tyto změny nebo zrušení soutěže neponese organizátor žádnou odpovědnost.
 25. Souhlasíte, že nesete odpovědnost za všechny příslušné daňové, celní a jiné povinnosti splatné v souvislosti s výhrou, včetně hlavní výhry.
 26. Do soutěže se nesmíte přihlásit, jestliže by následkem vaší účasti hrozilo, že organizátor nebo vy sami porušíte nějakou dohodu (zejména jakoukoli pracovní smlouvu), kde figurujete jako smluvní strana, nebo jakýkoli zákon, předpis nebo pravidlo, které se vztahují na vás nebo na organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit všechny přihlášky podané v rozporu s touto podmínkou.
 27. Organizátor bere ohled na zásady zaměstnavatelů, jež zakazují jejich zaměstnancům přijímat takové výhry. Vítězný soutěžící musí požádat ředitele společnosti, která jej zaměstnává, o písemný souhlas s převzetím výhry (v případě potřeby).
 28. Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a akcionáři jakékoli společnosti ze skupiny Premier Farnell Group, jakož i jejich přímí příbuzní (rodiče, sourozenci, manželé/manželky, partneři a děti) nebo zástupci, a/nebo jakékoli osoby, které se podílejí na organizaci soutěže, se nemohou soutěže účastnit.
 29. Organizátor přistupuje k ochraně osobních údajů soutěžících s vážností. Osobní údaje, které v souvislosti s touto soutěží získá, neposkytne za úplatu třetím stranám, ale použije je výhradně pro potřeby této soutěže, pro vlastní průzkum trhu, rozvoj podnikání, pro statistické účely a pro podporu služeb obchodního charakteru a produktů organizátora prostřednictvím e-mailu, ve kterém jste s těmito možnostmi souhlasili. Podrobnější informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Farnell element14 na adrese http://cz.farnell.com/privacy-statement. Aby si vítězný soutěžící mohl vyzvednout svou výhru, musí souhlasit se zveřejněním podrobností o výhře.
 30. Výhry nejsou dodávány se zárukami od organizátora a jsou dodávány pouze se zárukou poskytovanou výrobcem nebo dodavatelem výhry. Veškeré další záruky nebo námitky jsou tímto výslovně vyloučeny v maximální míře povolené zákonem. Organizátor se tímto zříká veškeré odpovědnosti za události vyplývající ze soutěže nebo z přijetí, použití, kvality stavu, vodnosti nebo výkonu výhry, a to i pokud vyplývají z nedbalosti na straně organizátora a aniž by tím byla omezena platnost předchozích prohlášení.
 31. Organizátor se podle těchto smluvních podmínek nezříká odpovědnosti za smrt, zranění osob nebo škody na majetku způsobené v důsledku jeho nedbalosti, za případná porušení části II zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987 ani za žádné záležitosti, u nichž by zřeknutí se nebo pokus o zřeknutí se odpovědnosti ze strany organizátora bylo nezákonné.
 32. Veškeré spory nebo nároky vyplývající ze soutěže či související se soutěží nebo jejím předmětem se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Anglie a neodvolatelně souhlasíte s tím, že soudy Anglie budou mít výhradní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů či nároků vyplývajících z této soutěže nebo s ní souvisejících.
 33. Všechny dotazy týkající se této soutěže zasílejte na adresu MarketingEE&Nordics@farnell.com
hlavní cena
Dron DJI Spark
24x Cena za fázi
Kupon v hodnotě 760 CZK

Ceny

Během mistrovství světa se ceny budou losovat osmkrát. V každém losování budou vybráni tři výherci, kteří obdrží kupony na zboží společnosti Decathlon v hodnotě 760 Kč.

Po finálovém utkání také vylosujeme hlavní cenu, kterou je dron DJI Spark.

Výherci budou informováni e-mailem a jejich zobrazovaná jména budou zveřejněna na stránce vítězů.

Výherci

8. fáze, 15. července

Prohlédněte si výsledky předchozích fází:

 • Martin P.
 • Roman U.
 • Josef N.
 • Iveta O.
 • Petr K.
 • Ivo L.
 • Radim K.
 • Jakub F.
 • Lukáš V.
 • Roman U.
 • Petr k.
 • Martina H.
 • Roman U.
 • Iveta O.
 • Josef N.
 • Roman U.
 • Zdeněk Č.
 • Josef N.
 • Zdeněk Č.
 • zavavov
 • Lukáš V.
 • Ivo L.
 • Josef N.

Gratulujeme vítězům!

Soutěž je u konce

Výherce hlavní ceny bude informován e-mailem.

Vybrané
produkty

Zpět
ke hře