Do wygrania

Vouchery Decathlon
DRON
DJI SPARK


Jak wziąć udział w grze

Jak mogę wziąć udział w grze?

 1. Powiedz nam, kto według Ciebie wygra mecz.
 2. Odpowiedz na proste pytanie.
  Pamiętaj, że zwyciężają kreatywni!
 3. Zostaw swoje dane, abyśmy łatwo mogli się z Tobą skontaktować, jeśli wygrasz.
 4. Podczas konkursu zwycięzcy będą wybierani w 8 etapach.
  Pamiętaj, że możesz wziąć udział w grze kilka razy!

Zgadnij, jaki będzie wynik meczuFormularz zgłoszeniowy

Zgadzam się na otrzymywanie od Premier Farnell informacji o ofertach, produktach i usługach za pośrednictwem następujących środków przekazu

º - Pole obowiązkowe

Dziękujemy za udział
w naszym konkursie!

Zachęcamy do typowania wyników kolejnych meczów!
Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomość e-mail.

Wyniki można także znaleźć w zakładce ZWYCIĘZCY
Zespół Farnell element14

Wyniki

Otrzymujesz 5 punktów za prawidłowe wytypowanie wyników meczów. 3 punkty za prawidłowe wytypowanie zwycięzcy meczu, z podaniem nieprawidłowego wyniku oraz1 punkt, jeśli otrzymamy prawidłową odpowiedź dotyczącą jednego wyniku meczu. Najlepiej wytypowane wyniki można znaleźć w poniższej tabeli.

Uwaga: wyniki typowania nie mają wpływu na wynik konkursu. Przy wyborze zwycięzcy będziemy brać pod uwagę tylko najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie otwarte. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury zgodnie z treścią Warunków i postanowień konkursu.

Miejsce
Nazwa użytkownika
Punkty
VDj
133
Roman U.
128
Mario W.
126
Ivo L.
124
Ian H.
111
Patrick T.
110
ALBERTO G.
109
Marek M.
107
FABIO M.
107
Massimo F.
100
Balint N.
98
rsounder
96
Josef N.
96
mariusz P.
93
p.wojcik
85
Mihai C.
83
beaker909
83
Tamás H.
83
Mogens H.
82
Michal L.
80

Konkurs piłkarski Farnell element14 — „Football 2018 Fun Bet and Competition”

Regulamin
 1. Konkurs piłkarski Farnell element14 — „Football 2018 Fun Bet and Competition” („Konkurs”) jest organizowany przez firmę Premier Farnell UK Limited, prowadzącą działalność pod nazwą Farnell element14, z siedzibą pod adresem 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ Anglia (zwaną dalej „Organizatorem”), zgodnie z poniższym regulaminem („Regulamin”).
 2. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy biorący udział w Konkursie („Uczestnicy”) przeczytali i zaakceptowali niniejszy Regulamin oraz wyrazili zgodę, aby ich obowiązywał. Zachęcamy Uczestników do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu, a także do wydrukowania i zachowania jego kopii. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Regulaminu. Zmieniona treść Regulaminu zostanie umieszczona na stronie football.farnell.com i warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestników na zastosowanie się do tych okresowo wprowadzanych zmian.
 3. Zgodnie z Regulaminem w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy pochodzący z niżej wymienionych krajów/obszarów. Uczestnicy niespełniający któregoś z warunków określonych w Regulaminie lub niepochodzący z jednego z niżej wymienionych krajów/obszarów są wyłączeni z udziału w Konkursie: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Szwecja, Dania, Hiszpania, Austria i Szwajcaria .
 4. Udział w Konkursie nie jest uwarunkowany żadnym zakupem.
 5. Wszystkie terminy określone w niniejszym regulaminie odnoszą się do brytyjskiej strefy czasowej.
 6. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za zgłoszenia, których nie otrzymamy z jakichkolwiek powodów, w tym również z powodu błędu technicznego.
 7. W okresie od godz. 00:01 dnia 11/06/2018 do godz. 23:59 dnia 15/07/2018 („Kampania konkursowa”) każdy uprawniony Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dostępnym pod adresem http://football.farnell.com.
 8. Konkurs składa się z ośmiu odrębnych etapów (rund) obejmujących otwarte pytania na tematy związane z Mistrzostwami świata w piłce nożnej, które tego lata odbywają się w Rosji. Poszczególne pytania będą publikowane w różnych odstępach czasu przez cały okres trwania Kampanii konkursowej w witrynie football.farnell.com, do której Uczestnicy uzyskają dostęp, obstawiając zakłady (fun bet) na wyniki meczów rozgrywanych danego dnia. Zawarcie zakładu fun bet nie będzie wykluczać dostępu do pytań, a także nie będzie mieć wpływu na ocenę zwycięskiego zgłoszenia. Terminy ośmiu etapów są następujące:
  • Pierwszy etap — 14.06, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 19.06 o godz. 23:59:59
  • Drugi etap — 20.06, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 24.06 o godz. 23:59:59
  • Trzeci etap — 25.06, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 28.06 o godz. 23:59:59
  • Czwarty etap — 30.06, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 03.07 o godz. 23:59:59
  • Piąty etap — 06.07, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 07.07 o godz. 23:59:59
  • Szósty etap — 10.07, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 11.07 o godz. 23:59:59
  • Siódmy etap — 14.07, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 14.07 o godz. 23:59:59
  • Ósmy etap — 15.07, rozpoczęcie o godz. 8:00, zakończenie 15.07 o godz. 23:59:59
 9. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi udzielić odpowiedzi pod pytaniem opublikowanym w danym etapie i wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko (opcjonalnie) i nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika będzie wyświetlana na tablicy wyników zakładów fun bet.
 10. Na pytania będzie można odpowiadać po ich opublikowaniu w okresie od 11/06/2018 do 15/07/2018 („Czas trwania konkursu”).
 11. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź na każde pytanie; wielokrotne odpowiedzi na jedno pytanie zostaną zignorowane i będzie uznana tylko pierwsza z nich.
 12. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy sektora publicznego.
 14. Wyboru trzech zwycięzców każdego z etapów dokona jury w składzie: Małgorzata Szemel — Senior Marketing Manager EE/FIM/Nordics, Maria Ożóg-Stefko — Marketing Manager EE, Virginija Batuleviciute — Marketing Executive Nordics, Sabina Malinowska — Digital Marketing Project Manager. Głównym kryterium oceny i wyboru zwycięzców stosowanym przez pracujące zespołowo jury będzie kreatywność udzielonych odpowiedzi. Ogłoszenie zwycięzców poszczególnych etapów Konkursu nastąpi po zakończeniu każdego z etapów:
  • Pierwszy etap — 20.06, godz. 23:59:59
  • Drugi etap — 25.06, godz. 23:59:59
  • Trzeci etap — 29.06, godz. 23:59:59
  • Czwarty etap — 04.07, godz. 23:59:59
  • Piąty etap — 08.07, godz. 23:59:59
  • Szósty etap — 12.07, godz. 23:59:59
  • Siódmy etap — 16.07, godz. 23:59:59
  • Ósmy etap — 17.07, godz. 23:59:59
 15. Dodatkowo ze wszystkich zwycięzców ośmiu etapów Konkursu jury wybierze zespołowo zdobywcę nagrody głównej, tj. osobę, która udzieliła najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
 16. Informacje o każdym ze zwycięzców zostaną opublikowane na stronie football.farnell.com w ciągu 48 godzin po zakończeniu Czasu trwania konkursu. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 17. Nagrody są następujące:
  • Kupony o wartości 30 euro do sklepów Decathlon [https://www.decathlon.com] (lub o zbliżonej wartości w lokalnej walucie poszczególnych krajów – patrz poniżej) dla każdego ze zwycięzców poszczególnych etapów.
  • Dron Spark (o wartości 390 euro) dla zdobywcy nagrody głównej.
 18. Nagrody w postaci kuponów zdobyte przez Uczestników w krajach, w których euro nie jest obowiązującą walutą, zostaną przyznane w zbliżonych wartościach w lokalnych walutach. Wartości te będą następujące:
    Local value Local currency
  Polska 130 PLZ
  Czechy 760 CZK
  Słowacja 30 EUR
  Węgry 9500 HUF
  Rumunia 140 RON
  Szwecja 300 SEK
  Dania 220 DKK
  Wielka Brytania 30 GBP
  Niemcy 30 EUR
  Francja 30 EUR
  Hiszpania 30 EUR
  Szwajcaria 35 CHF
  Austria 30 EUR
 19. Zwycięzcy zostaną indywidualnie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany podczas udzielania odpowiedzi na pytanie) w ciągu [28 dni] od dokonania wyboru przez jury. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi potwierdzić otrzymanie powiadomienia pocztą e-mail w ciągu [28 dni] od jego wysłania przez Organizatora. Jeśli zwycięzca nie udzieli odpowiedzi w wymaganym czasie, będzie to uważane za zrzeczenie się uprawnienia do otrzymania nagrody i zostanie wybrany inny zwycięzca w oparciu o takie same kryteria wyboru.
 20. Nagroda powinna zostać dostarczona w ciągu 28 dni od dnia wysyłki, z wykorzystaniem standardowych metod dostawy, do poszczególnych krajów objętych Konkursem.
 21. Nagroda jest niezbywalna, nie przysługuje za nią zwrot i nie można jej otrzymać w formie gotówkowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia wszystkich nagród ich odpowiednikami, a także do opóźnienia w dostarczeniu nagrody lub do dostarczenia jej odpowiednika.
 22. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody zwycięzca jest zobowiązany do przesłania swojego adresu pocztowego, aby umożliwić Organizatorowi przesłanie nagrody.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień uczestnika przed wydaniem nagrody (jak wskazano poniżej) i może zażądać potwierdzenia tożsamości i wieku. W przypadku podejrzenia oszustwa lub uchybień bądź stwierdzenia, że zarejestrowana osoba nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, Organizator może nie przyznać nagrody, wycofać przyznaną nagrodę lub też wybrać innego zwycięzcę.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania się z organizacji Konkursu, modyfikacji jego zasad lub przedłużenia czasu jego trwania wedle własnego uznania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z organizacji lub zmianę zasad Konkursu.
 25. Uczestnik zgadza się na przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie mające zastosowanie podatki, opłaty i koszty związane z nagrodą, w tym z nagrodą główną.
 26. Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie, jeśli jego udział mógłby spowodować naruszenie przez Organizatora i samego uczestnika jakichkolwiek umów (w szczególności umów o pracę), w których występuje on jako strona, lub naruszenie jakichkolwiek praw, przepisów lub rozporządzeń, które dotyczą uczestnika lub Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakichkolwiek zgłoszeń niezgodnych z tym postanowieniem.
 27. Organizator respektuje politykę pracodawców, którzy zabraniają swoim pracownikom przyjmowania tego typu nagród. Zwycięzca musi uzyskać podpisane upoważnienie od dyrektora swojego pracodawcy (w stosownych przypadkach), potwierdzające zgodę na przyjęcie nagrody.
 28. Pracownicy, członkowie zarządu, akcjonariusze jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy Premier Farnell oraz ich najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, partner, dzieci), jak również przedstawiciele i/lub wszystkie osoby związane z organizacją konkursu, nie mogą brać udziału w Konkursie.
 29. Organizator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności Uczestników. Dane osobowe uzyskane w wyniku Konkursu nie zostaną sprzedane stronom trzecim, lecz zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu, własnych badań dotyczących klientów, rozwoju firmy oraz do celów statystycznych i związanych z promocją usług i produktów Organizatora z wykorzystaniem poczty elektronicznej, jeśli uczestnik wyraził na to zgodę. Więcej informacji na temat polityki ochrony prywatności firmy Farnell element14 można uzyskać pod adresem http://pl.farnell.com/privacy-statement. Aby móc odebrać nagrodę, każdy ze zwycięzców Konkursu musi wyrazić zgodę na opublikowanie informacji o wygranej.
 30. Nagrody nie są objęte żadną gwarancją Organizatora, a jedynie są dostarczane z gwarancją ich producenta lub dostawcy. Jakiekolwiek dalsze gwarancje lub oświadczenia niniejszym zostają w sposób wyraźny wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Bez ograniczeń co do ogólnego charakteru poprzedzającego stwierdzenia Organizator wyklucza wszelką odpowiedzialność wynikającą z przyjęcia, wykorzystania, stanu, przydatności do określonego celu lub działania nagrody, nawet jeśli wynika ona z zaniedbania Organizatora.
 31. Organizator nie wyklucza odpowiedzialności wynikającej z Regulaminu w związku ze śmiercią, obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia spowodowanymi zaniedbaniem z jego strony, jak również wynikającej z naruszenia części II Ustawy o ochronie praw konsumentów z 1987 roku ani w związku z żadną inną sprawą, w której wyłączenie odpowiedzialności lub próba jej wyłączenia przez Organizatora byłyby niezgodne z prawem.
 32. Jakiekolwiek spory i roszczenia wynikające z przedmiotu Konkursu lub z nim związane podlegają przepisom prawa Anglii i zgodnie z nimi będą interpretowane, a Uczestnicy w sposób nieodwołalny zgadzają się na wyłączną jurysdykcję angielskich sądów jako właściwych do rozpatrywania wszelkich sporów i roszczeń wynikających z niniejszego Konkursu i z nim związanych.
 33. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres MarketingEE&Nordics@farnell.com
Nagroda główna
Dron DJI Spark
24x Decathlon voucher
W każdym etapie
3 x voucher 130 zł

Nagrody

Podczas konkursu zwycięzcy będą wybierani w 8 etapach. W każdym etapie wybierzemy 3 zwycięzców, którzy otrzymaja bony do Decathlon o wartośći 130 zł.

Po meczu finałowym odbędzie się losowanie nagrody głównej — drona DJI Spark.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową, a ich nazwy użytkowników zostaną podane na stronie internetowej z wykazem zwycięzców.

Zwycięzcy

Etap 8, 15.07.

Sprawdź wyniki z poprzednich etapów:

 • Maciej C.
 • Pawel W.
 • Michał M.
 • Michał M.
 • Paweł W.
 • p.wojcik
 • Marek P.
 • Ryszard G.
 • Mirek M.
 • Marek m.
 • Krzysztof M.
 • Andrzej Z.
 • Wojciech S.
 • Michał Ś.
 • Szymon G.
 • p.wojcik
 • Piotr K.
 • BARBARA P.
 • mariusz P.
 • Tomasz C.
 • Agata S.
 • Mirek M.
 • p.wojcik

Gratulacje dla zwycięzców!

Konkurs zakończył się

Zwycięzcę nagrody głównej poinformujemy
pocztą elektroniczną.

Polecane
produkty

Powrót do
gry