För att vinna

Decathlon-kupong
DJI Spark-drönare


Så spelar du

Hur deltar jag?

 1. Berätta vem du tror vinner matchen.
 2. Svara på en enkel fråga.
  Kom ihåg att det är kreativa personer som vinner!
 3. Lämna dina kontaktuppgifter så att vi enkelt får tag på dig om du vinner.
 4. Dragningar hålls 8 gånger under VM!
  Kom ihåg att du kan delta flera gånger

Gissa resultatet i matchenRegistreringsformulär

Jag godkänner att Premier Farnell kontaktar mig med relevanta erbjudanden samt information om produkter och tjänster via

º - Obligatoriskt fält

Tack för att du deltar
i vår tävling!

Satsa gärna på fler matcher!
Vinnarna informeras via e-post.

Du ser även resultatet på fliken WINNERS (vinnare)
Ditt Farnell element14-team

Resultattavla

De gissningar som ligger närmast det faktiska resultatet får 5 poäng. Om du gissar rätt vinnare men fel resultat får du 3 poäng. Om du gissar ett av målresultaten i matchen rätt får du 1 poäng. Du hittar bästa gissade resultat på resultattavlan nedan.

Obs! Bästa gissade resultat påverkar inte tävlingen som helhet. Det är bara det mest kreativa svaret på den öppna frågan som räknas när vinnaren ska väljas ut. Vinnaren väljs ut av juryn i enlighet med tävlingens regler och villkor.

Plats
Skärmnamn
Poäng
VDj
133
Roman U.
128
Mario W.
126
Ivo L.
124
Ian H.
111
Patrick T.
110
ALBERTO G.
109
Marek M.
107
FABIO M.
107
Massimo F.
100
Balint N.
98
rsounder
96
Josef N.
96
mariusz P.
93
p.wojcik
85
Mihai C.
83
beaker909
83
Tamás H.
83
Mogens H.
82
Michal L.
80

Farnells vadslagnings- och frågetävling Fotboll 2018

Villkor
 1. Farnells vadslagnings- och frågetävling Fotboll 2018 (”Tävlingen”) arrangeras av Premier Farnell UK Limited som handlar under namnet Farnell element14, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ England (nedan kallad ”Arrangören”) på följande villkor (”Villkoren”).
 2. Alla deltagare (”Deltagare”) som deltar i Tävlingarna anses ha läst, accepterat och godkänt att vara bundna av dessa Villkor. Deltagarna rekommenderas att granska dessa Villkor innan de anmäler sig till Tävlingen och att skriva ut och spara en kopia av Villkoren på en säker plats. Arrangören förbehåller sig rätten att då och då revidera Villkoren. Reviderade Villkor meddelas på football.farnell.com, och det är ett villkor för anmälan till Tävlingen att Deltagare samtycker till att följa sådana ändringar.
 3. Endast Deltagare (enligt Villkoren) från följande länder/områden får delta i Tävlingen. Deltagare som inte uppfyller några av kraven som anges i Villkoren eller inte söker från dessa länder/områden kan inte anmäla sig: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien, Sverige, Danmark, Spanien, Österrike och Schweiz .
 4. Deltagarna behöver inte genomföra några köp för att kunna delta i Tävlingen.
 5. Alla tider som anges i villkoren är baserade på Storbritanniens tidszon.
 6. Vi tar inget ansvar för anmälningar som av någon anledning inte når oss, inklusive tekniskt fel.
 7. Under perioden från kl. 00:01 den 11 juni 2018 till kl. 23:59 den 15 juli 2018 (”Tävlingskampanjen”) kan varje giltig Deltagare delta genom att anmäla sig till Tävlingen som är anslagen på följande adress: http://football.farnell.com.
 8. Tävlingen består av åtta separata rundor av öppna frågor inom ämnen relaterade till Fotbolls-VM som arrangeras i Ryssland i sommar. Varje fråga ställs med olika mellanrum under hela Tävlingskampanjen på webbplatsen football.farnell.com som du får tillgång till när du har spelat i vadslagningen genom att gissa resultaten för fotbollsmatcherna som spelas samma dag. Vadslagningen kommer inte att förhindra inträde till frågorna och påverkar inte bedömningen av det vinnande bidraget. * Datum och tider för de åtta rundorna är följande:
  • Första rundan – 14/6 kl. 08:00 och slutar 19/6 kl. 23:59:59
  • Andra rundan – 20/6 kl. 08:00 och slutar 24/6 kl. 23:59:59
  • Tredje rundan – 25/6 kl. 08:00 och slutar 28/6 kl. 23:59:59
  • Fjärde rundan – 30/6 kl. 08:00 och slutar 3/7 kl. 23:59:59
  • Femte rundan – 6/7 kl. 08:00 och slutar 7/7 kl. 23:59:59
  • Sjätte rundan – 10/7 kl. 08:00 och slutar 11/7 kl. 23:59:59
  • Sjunde rundan – 14/7 kl. 08:00 och slutar 14/7 kl. 23:59:59
  • Åttonde rundan – 15/7 kl. 08:00 och slutar 15/7 kl. 23:59:59
 9. För att delta i tävlingen måste deltagare skriva sina svar under den ställda frågan för den rundan och fylla i ett registreringsformulär med sitt förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, befattning (valfritt) och ett användarnamn. Användarnamnet visas på resultattavlan för vadslagningen.
 10. Varje fråga är öppen för svar [2018-06-11 till 2018-07-15] efter att den har lagts upp (”Tävlingsperiod”).
 11. En Deltagare kan bara skriva ett svar per fråga. Ytterligare svar på samma fråga kommer att ignoreras och bara det första bidraget från en Deltagare räknas.
 12. Deltagare måste vara över 18 år.
 13. Anställda inom offentlig sektor eller ämbetsmän får inte delta.
 14. Tre vinnande Deltagare för varje runda väljs ut av en jury bestående av Malgorzata Szemel, Senior Marketing Manager EE/FIM/Nordics; Maria Ozog-Stefko, Marketing Manager EE; Virginija Batuleviciute, Marketing Executive Nordics och Sabina Malinowska, Digital Marketing Project Manager. Juryn väljer ut de vinnande bidragen baserat på vilka inlämnade svar de tyckte var mest kreativa. De vinnande Deltagarna i varje runda meddelas efter varje tävlingsrunda:
  • Första rundan – 20/6 kl. 23:59:59
  • Andra rundan – 25/6 kl. 23:59:59
  • Tredje rundan – 29/6kl. 23:59:59
  • Fjärde rundan –4/7 kl. 23:59:59
  • Femte rundan – 8/7 kl. 23:59:59
  • Sjätte rundan – 12/7 kl. 23:59:59
  • Sjunde rundan – 16/7 kl. 23:59:59
  • Åttonde rundan – 17/7 kl. 23:59:59
 15. Dessutom utses en förstaprisvinnare bland alla vinnande deltagare i de åtta rundorna av juryn som tillsammans baserar förstapriset på det mest kreativa svaret.
 16. Uppgifter om varje vinnande Deltagare meddelas inom 48 timmar efter tävlingsperiodens slut. Det beslut som Arrangören tar är slutgiltigt och kommer inte att diskuteras.
 17. Priserna är följande:
  • Presentkort på Decathlon [https://www.decathlon.com] värt 30 euro (eller motsvarande ungefärligt värde i lokal valuta i relevanta områden, se nedan) för varje vinnare i var och en av rundorna
  • En Spark-drönare (värd 390 euro) till den enda förstaprisvinnaren
 18. Presentkortspriser som vunnits av Deltagare i följande territorier där euro inte är den lokala valutan kommer att ges en ungefärligt motsvarande summa i sin egen valuta. Dessa summor är:
    Local value Local currency
  Polen 130 PLZ
  Tjeckien 760 CZK
  Slovakien 30 EUR
  Ungern 9500 HUF
  Rumänien 140 RON
  Sverige 300 SEK
  Danmark 220 DKK
  Storbritannien 30 GBP
  Tyskland 30 EUR
  Frankrike 30 EUR
  Spanien 30 EUR
  Schweiz 35 CHF
  Österrike 30 EUR
 19. Den vinnande Deltagaren meddelas separat via e-post (till den e-postadress som uppgetts av Deltagaren då denne besvarade frågan) inom [28] dagar från dragningen. För att få ut sitt pris måsta den vinnande Deltagaren bekräfta mottagandet av e-postmeddelandet inom [28] dagar från meddelandet från Arrangören. Om den vinnande Deltagaren inte svarar inom den angivna tidsperioden anses han eller hon ha avstått från rätten till sitt pris, och en alternativ vinnande Deltagare väljs baserat på samma bedömningsgrunder.
 20. Priset bör erhållas inom 28 dagar från avsändning via standardleveransmetoder till något som helst av de deltagande tävlingsländerna.
 21. Priset är inte förhandlingsbart eller återbetalningsbart, och inget kontant alternativ erbjuds. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta alla priser med något likvärdigt som passar, och anskaffandet av gåvan kan försenas eller så kan en ersättning tillhandahållas.
 22. Du måste skicka din postadress till oss för att vi ska kunna skicka dig din gåva när du blivit informerad om din vinst.
 23. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera om en deltagare är berättigad innan priset (enligt definition nedan) utfärdas och kan kräva bevis på identitet och ålder. Om Arrangören misstänker bedrägeri eller försummelse, eller om det upptäcks att en Deltagare inte uppfyller de krav för att få delta som framgår i Villkoren, kan det hända att priset inte delas ut, att det återkallas eller att en annan vinnande Deltagare väljs i stället.
 24. Arrangören förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra Tävlingen eller utöka deltagandeperioden efter eget gottfinnande. Arrangören kommer inte att vara ansvarsskyldig för något sådant återkallande eller någon förändring av Tävlingen.
 25. Du samtycker till att vara ansvarig för alla tillämpliga skatter, pålagor eller andra avgifter som ska betalas i samband med priset inklusive förstapriset.
 26. Du får inte delta i Tävlingen om ditt deltagande kan orsaka att Arrangören eller du själv bryter mot något avtal (inklusive men inte begränsat till ett anställningsavtal) i vilket du är en part, eller bryta mot någon lag, föreskrift eller regel som har laga kraft och där du eller Arrangören kan vara rättssubjekt. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagande som innebär en överträdelse av det villkoret.
 27. Arrangören respekterar de riktlinjer för arbetsgivare som innebär att det är förbjudet för anställda att ta emot sådana priser. Den vinnande Deltagaren måste erhålla ett undertecknat godkännande från en chef hos sin arbetsgivare (om tillämpligt) som bekräftar tillstånd att ta emot priset.
 28. Anställda, styrelseledamöter, aktieägare i något av företagen inom Premier Farnell Group och deras närmaste familjemedlemmar (föräldrar, syskon, make/maka/partner och barn), representanter eller någon inblandad i arrangerandet av Tävlingen har inte rätt att delta i Tävlingen.
 29. Arrangören ser allvarligt på Deltagarnas sekretess. De personuppgifter som de inhämtar i samband med den här Tävlingen kommer inte att säljas till tredje part, utan kommer endast att användas för den här Tävlingen, för deras egen kundresearch, affärsutveckling och statistiska syften och för att göra reklam för Arrangörens affärstjänster och produkter via e-post om du har gett ditt samtycke till detta. Om du vill veta mer om den sekretesspolicy som Farnell element14 använder kan du gå in på http://se.farnell.com/privacy-statement. Varje vinnande Deltagare måste tillåta att uppgifter om att priset har vunnits publiceras för att få ta emot priset.
 30. Priserna kommer inte med några garantier från Arrangörens sida och levereras endast med eventuella garantier från tillverkaren eller leverantören av priset. Alla ytterligare garantier eller framställningar är uttryckligen exkluderade så långt lagen tillåter det. Utan att begränsa allmängiltigheten i föregående påstående frånsäger sig Arrangören härmed allt ansvar som härrör ur tävlingen eller prisets mottagande, användning, kvalitet, lämplighet eller prestanda, också när det härrör ur Arrangörens försumlighet.
 31. Arrangören frånsäger sig inte ansvarsskyldighet under Villkoren för dödsfall, personskador eller egendomsskada som uppkommer av försumlighet, eller för överträdelse av Del II av Consumer Protection Act från 1987, eller för något ärende för vilket det vore olagligt för Arrangören att utesluta eller försöka utesluta sin ansvarsskyldighet.
 32. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår utifrån eller i samband med den eller dess innehåll styrs av och konstrueras i enlighet med lagstiftningen i England och du accepterar utan undantag att domstolarna i England ska ha exklusiv domsrätt för att lösa eventuell tvist eller anspråk som uppstår utifrån eller i samband med den här Tävlingen.
 33. Om du har några frågor gällande Tävlingen ska du skriva till MarketingEE&Nordics@farnell.com
första pris
DJI SPARK-DRÖNARE
24x vinstein fÖr rundar
VÄRDEBEVIS
PÅ 300 KR

Priser

Det hålls 8 dragningar under VM. I varje dragning koras 3 vinnare som var och en får ett värdebevis på Decathlon på 300 kronor.

Efter finalen bestämmer vi vem som vinner förstapriset: en DJI Spark-drönare.

Vinnarna meddelas via e-post och deras skärmnamn publiceras på sidan med vinnare.

Vinnare

Fas 7, 14 juli

Visa resultaten från tidigare faser:

 • Patrik S.
 • Joel B.
 • Hans A.
 • Lars S.
 • martineden
 • Rikard W.
 • Vasko
 • J. Groot
 • Ake H.
 • Robert L.
 • Krister H.
 • Joakim O.
 • Niklas C.
 • Legolassis
 • Niklas B.
 • Niklas C.

Vi gratulerar vinnarna!

Tävlingen är avslutad

Vinnaren av förstapriset informeras via e-post.

Utvalda
produkter

Tillbaka till
spelet