Zapojte sa do hry!

Zapojte sa do súťaže a
získajte ceny


Ako hrať

Ako mám hrať?

 1. Povedzte nám svoj tip na víťaza zápasu.
 2. Odpovedzte na jednoduchú otázku.
  Nezabudnite, že vyhrávajú kreatívni ľudia!
 3. Nechajte nám svoje kontaktné údaje, aby sme sa s Vami mohli jednoducho spojiť, ak vyhráte.
 4. Losovanie sa bude konať 8-krát počas svetového pohára!
  Nezabudnite, že sa môžete zúčastniť aj opakovane

Tipnite si výsledok zápasuRegistračný formulár

Súhlasím, aby som dostával informácie o ponukách, produktoch a službách od spoločnosti Premier Farnell prostredníctvom

º - Povinné pole

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili
našej súťaže!

Stavte na viac zápasov!
Výhercovia budú informovaní e-mailom.

Výsledky možno nájsť aj na karte „VÝHERCOVIA“
Váš tím Farnell element14

Tabuľ'ka s výsledkami

Za najpresnejší tip výsledku zápasu sa udelí 5 bodov. 3 body sa udelia za správny tip víťaza zápasu s nesprávnym výsledkom zápasu. 1 bod sa udelí v prípade správneho tipu výsledku jednej strany v zápase. Výsledky najlepších tipov možno nájsť v tabuľke s výsledkami nižšie.

Upozorňujeme, že výsledky najlepších tipov nemajú vplyv na celkový priebeh súťaže. Pri výbere výhercu sa bude brať do úvahy len najkreatívnejšia odpoveď na otvorenú otázku. Výhercu vyberie porota na základe podmienok súťaže.

Miesto
Zobrazované meno
Body
VDj
133
Roman U.
128
Mario W.
126
Ivo L.
124
Ian H.
111
Patrick T.
110
ALBERTO G.
109
Marek M.
107
FABIO M.
107
Massimo F.
100
Balint N.
98
rsounder
96
Josef N.
96
mariusz P.
93
p.wojcik
85
Mihai C.
83
beaker909
83
Tamás H.
83
Mogens H.
82
Michal L.
80

Zábavná stávka a súťaž k Majstrovstvám sveta vo futbale 2018 od spoločnosti Farnell

Zmluvné podmienky
 1. Túto zábavnú stávku a súťaž k Majstrovstvám sveta vo futbale 2018 od spoločnosti Farnell („súťaž“) organizuje spoločnosť Premier Farnell UK Limited pod obchodným názvom Farnell element14, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglicko (ďalej len „organizátor“) na základe nasledovných zmluvných podmienok („zmluvné podmienky“).
 2. Zapojením sa do tejto súťaže sa všetci účastníci („účastníci“) považujú za osoby, ktoré si tieto zmluvné podmienky prečítali, prijali a súhlasili s tým, že budú nimi viazaní. Účastníkom odporúčame, aby si tieto zmluvné podmienky prečítali ešte pred samotným zapojením sa do súťaže a vytlačili si kópiu týchto zmluvných podmienok a uchovávali ju na bezpečnom mieste. Organizátor si vyhradzuje právo priebežne tieto podmienky revidovať. Revidované zmluvné podmienky budú zverejnené na webovej lokalite football.farnell.com a podmienkou účasti na súťaži je súhlas účastníkov s takýmito priebežnými revíziami.
 3. Do súťaže sa smú zapojiť iba účastníci z nasledujúcich krajín/oblastí (spĺňajúci zmluvné podmienky). Účastníci, ktorí nespĺňajú ktorúkoľvek požiadavku stanovenú v zmluvných podmienkach, alebo tí, ktorí sa neprihlásili z týchto krajín/oblastí, budú zo súťaže vylúčení: Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Švédsko, Dánsko, Španielsko, Rakúsko a Švajčiarsko .
 4. Na zapojenie sa do súťaže nie je potrebné ani sa nevyžaduje uskutočniť žiadny nákup.
 5. Všetky časy uvedené v týchto podmienkach vychádzajú z časového pásma Spojeného kráľovstva.
 6. Neprijímame nijakú zodpovednosť za prihlášky, ktoré sme neprijali z akéhokoľvek dôvodu vrátane technickej chyby.
 7. V období od 11. 06. 2018 (00:01 hod.) do 15. 07. 2018 (23:59 hod.) (trvanie “súťažnej kampane”) sa môže každý právoplatný účastník do súťaže prihlásiť prostredníctvom webovej lokality: http://football.farnell.com.
 8. Súťaž sa skladá z ôsmich samostatných fáz (alebo kôl) pozostávajúcich z otvorených otázok, ktorých obsah súvisí s témou Majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia počas tohto leta v Rusku. Jednotlivé otázky budú zverejňované v rôznych časových intervaloch súťažnej kampane na webovej lokalite football.farnell.com. Prístup k otázkam získate po tom, ako si zahráte zábavnú stávku, pri ktorej budete tipovať výsledky jednotlivých futbalových zápasov, ktoré sa v daný deň budú hrať. Zábavná stávka nebude mať vplyv na prístup k otázkam ani na posudzovanie víťazného príspevku. Dátum a čas každej zo spomínaných ôsmich fáz sú nasledovné:
  • Prvá fáza – začína 14. 06 o 08:00 a končí 19. 06. o 23:59:59
  •   Druhá fáza – začína 20. 06. o 08:00 a končí 24. 06. o 23:59:59
  • Tretia fáza – začína 25. 06. o 08:00 a končí 28. 06. o 23:59:59
  •   Štvrtá fáza – začína 30. 06. o 08:00 a končí 03. 07. o 23:59:59
  •   Piata fáza – začína 06. 07. o 08:00 a končí 07. 07. o 23:59:59
  • Šiesta fáza – začína 10. 07. o 08:00 a končí 11. 07. o 23:59:59
  •   Siedma fáza – začína 14. 07. o 08:00 a končí 14. 07. o 23:59:59
  • Ôsma fáza – začína 15. 07. o 08:00 a končí 15. 07. o 23:59:59
 9. Ak sa chce účastník do súťaže prihlásiť, musí uviesť svoju odpoveď pod zverejnenú otázku danej fázy a vyplniť registračný formulár, kde uvedie svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, zamestnanie (voliteľné) a meno používateľa. Vaše meno používateľa sa zobrazí v rebríčku najlepších hráčov zábavnej stávky.
 10. Ku každej otázke bude možné vpisovať odpovede [11. 06. 2018 – 15. 07. 2018] ihneď po jej zverejnení („obdobie súťaže“).
 11. Každý účastník smie danú otázku zodpovedať len jednou odpoveďou. Ak na otázku odpovie viacerými rôznymi možnosťami, bude vzatá do úvahy len prvá zadaná možnosť účastníka.
 12. Minimálny vek účastníkov je 18 rokov.
 13. Kampane sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností verejného sektora ani štátny úradníci.
 14. V každej fáze bude troch víťazných účastníkov voliť porota pozostávajúca z týchto osôb: Malgorzata Szemelová; vedúca marketingová manažérka pre východnú Európu/FIM/škandinávske krajiny, Maria Ozog-Stefková; marketingová manažérka pre východnú Európu, Virginija Batuleviciuteová; odborníčka v oblasti marketingu pre škandinávske krajiny, a Sabina Malinowska; projektová manažérka v oblasti digitálneho marketingu, ktoré vyberú najkreatívnejšie víťazné odpovede na základe spoločného rozhodnutia členov poroty. Výhercovia jednotlivých fáz budú vyhlásení po každej fáze súťaže:
  • Prvá fáza – 20. 06. o 23:59:59
  •   Druhá fáza – 25. 06. o 23:59:59
  • Tretia fáza – 29. 06. o 23:59:59
  •   Štvrtá fáza – 04. 07. o 23:59:59
  •   Piata fáza –  08. 07. o 23:59:59
  • Šiesta fáza – 12. 07. o 23:59:59
  •   Siedma fáza –  16. 07. o 23:59:59
  • Ôsma fáza –  17. 07. o 23:59:59
 15. Okrem toho porota spomedzi všetkých výhercov ôsmich fáz spoločne zvolí víťaza hlavnej ceny, o ktorom sa jej členovia zhodnú, že mal tú najkreatívnejšiu odpoveď.
 16. Podrobnosti o každom výhercovi budú uverejnené na webovej lokalite football.farnell.com do 48 hodín od ukončenia obdobia súťaže. Rozhodnutie organizátora je konečné a nebude o ňom žiadnym spôsobom komunikovať.
 17. Na výhercov čakajú tieto ceny:
  • Poukazy do obchodnej siete Decathlon [https://www.decathlon.com] (alebo finančná odmena vyplatená v miestnej mene pre výhercov z niektorých oblastí – viď nižšie) v hodnote 30 EUR pre všetkých víťazov jednotlivých fáz
  • Dron Spark (v hodnote 390 EUR) pre víťaza hlavnej ceny súťaže
 18. Výhercovia poukazov, ktorí pochádzajú z nasledovných oblastí, kde nie je Euro miestnou peňažnou menou, získajú finančnú odmenu v príslušnej výške vyplatenú v ich miestnej mene. Takáto odmena bude vyplatená na základe:
    Local value Local currency
  Poľsko 130 PLZ
  Česká republika 760 CZK
  Slovensko 30 EUR
  Maďarsko 9500 HUF
  Rumunsko 140 RON
  Švédsko 300 SEK
  Dánsko 220 DKK
  Spojené kráľovstvo 30 GBP
  Nemecko 30 EUR
  Francúzsko 30 EUR
  Španielsko 30 EUR
  Švajčiarsko 35 CHF
  Rakúsko 30 EUR
 19. Účastník súťaže, ktorý sa stane výhercom, bude osobne informovaný prostredníctvom e-mailu (na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v čase zodpovedania otázky) do [28] dní od vyhlásenia výsledkov. Na uplatnenie si svojho nároku na výhru musí účastník potvrdiť prijatie e-mailu do uplynutia [28] dní od oznámenia jeho výhry organizátorom. Ak sa výherca do uplynutia tejto lehoty neohlási, bude sa považovať za osobu, ktorá sa vzdala nároku na cenu a na základe rovnakých kritérií sa vyberie ďalší alternatívny víťaz.
 20. Cena by mala byť výhercovi doručená poštou do 28 dní od odoslania, štandardnou doručovacou metódou do ktorejkoľvek krajiny zapojenej do súťaže.
 21. O cene nie je možné vyjednávať, refundovať ju ani poskytnúť v alternatívnej hotovostnej forme. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť ktorúkoľvek z cien iným vhodným ekvivalentom, omeškať sa s odovzdaním daru alebo výhercovi poskytnúť náhradnú cenu.
 22. Len čo Vás budeme informovať o výhre, je potrebné, aby ste nám zaslali svoju poštovú adresu, na ktorú Vám následne zašleme Vašu výhru.
 23. Organizátor si vyhradzuje právo overiť oprávnenosť akéhokoľvek účastníka pred vydaním akejkoľvek ceny (ako je zadefinované nižšie) a môže požadovať predloženie dokladu o totožnosti a veku. Ak má organizátor podozrenie na podvod alebo zlé správanie, alebo ak zistí, že zaregistrovaný účastník nespĺňa požiadavky na kvalifikáciu uvedené v zmluvných podmienkach, potom má právo cenu odoprieť alebo odobrať, prípadne môže vybrať iného výhercu.
 24. Organizátor si vyhradzuje absolútne právo odvolať alebo pozmeniť súťaž, prípadne podľa potreby predĺžiť obdobie pre účasť. Organizátor nebude zodpovedný za žiadne odvolanie ani zmeny súťaže.
 25. Súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za všetky príslušné dane, clá alebo ostatné uložené poplatky v súvislosti s cenou vrátane hlavnej ceny.
 26. Súťaže sa nesmiete zúčastniť, ak svojou účasťou zapríčiníte, že organizátor a/alebo Vy sami porušíte akúkoľvek zmluvu (okrem iného vrátane akejkoľvek pracovnej zmluvy) v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo porušíte akýkoľvek zákon, nariadenie alebo predpis s právnou silou, ktoré by sa mohli vzťahovať na Vás alebo organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka, ktorý poruší túto podmienku.
 27. Organizátor rešpektuje zásady zamestnávateľov, ktoré svojim zamestnancom zakazujú prijať akékoľvek ceny. Víťazný účastník musí (v prípade potreby) získať písomný súhlas riadiaceho pracovníka svojho zamestnávateľa, ktorý potvrdzuje oprávnenie prijať cenu.
 28. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, riadiaci pracovníci, akcionári akejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny Premier Farnell Group a ich priami rodinní príslušníci (rodičia, súrodenci, manžel/manželka, partner/partnerka a deti) ani zástupcovia a/alebo ktokoľvek zapojený do organizovania súťaže.
 29. Organizátor berie súkromie účastníkov vážne. Osobné údaje, ktoré organizátor získa v súvislosti so súťažou, nepredá tretím stranám, ale použije ich výlučne na účely spojené so súťažou, na vlastný prieskum zákazníkov, rozvoj podnikania a štatistické účely a na podporu predaja obchodných služieb a produktov organizátora prostredníctvom e-mailu, v ktorom ste mu na tento účel udelili svoj súhlas. Viac informácií týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Farnell element14 nájdete na lokalite http://sk.farnell.com/privacy-statement. Na uplatnenie nároku na získanie ceny musí každý účastník, ktorý sa stane výhercom, súhlasiť so zverejnením svojich údajov v súvislosti so získaním ceny.
 30. Na poskytnuté ceny sa nevzťahuje žiadna záruka zo strany organizátora. Na ceny je možné uplatniť si jedine takú záruku, ktorú poskytol výrobca danej ceny alebo jej dodávateľ. Všetky ďalšie záruky alebo vyhlásenia sú týmto výslovne vylúčené v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonmi. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecná platnosť predchádzajúcich vyhlásení, týmto organizátor vylučuje všetku a akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu zo súťaže alebo prijatia, používania, stavu kvality, vhodnosti či výkonu ceny, dokonca aj v prípade, ak by došlo k zanedbaniu jeho povinností.
 31. Organizátor nevylučuje v rámci podmienok zodpovednosť za smrť, zranenie osoby alebo poškodenie majetku v dôsledku nedbanlivosti ani za porušenie časti II zákona o ochrane spotrebiteľov z roku 1987 či za akúkoľvek inú záležitosť, vo vzťahu ku ktorej by vylúčenie alebo pokus o vylúčenie jeho zodpovednosti predstavovali pre organizátora porušenie zákona.
 32. Akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce zo súťaže alebo s ňou alebo jej podstatou spojené budú podliehať a vykladať sa v súlade s legislatívou Anglicka a Vy neodvolateľne súhlasíte, že anglické súdy budú mať výhradnú jurisdikciu na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto súťaže alebo s ňou spojených.
 33. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s touto súťažou píšte na adresu MarketingEE&Nordics@farnell.com
veľká cena
Dron DJI Spark
24x Cena fázy
Zľavový kupón na 30 €

Ceny

Počas svetového pohára sa bude konať 8 losovaní cien. Každé losovanie bude mať 3 výhercov, ktorí získajú zľavové kupóny Decathlon na 30 €.

Po záverečnom zápase budeme losovať aj veľkú cenu dron DJI Spark.

Výhercovia budú informovaní e-mailom a ich zobrazované mená budú uverejnené na stránke výhercov.

Víťazi

Fáza 6, 10.07 – 11.07

Pozrite si výsledky z minulých fáz:

 • Martin Br.
 • Jozef Š.
 • Michal L.
 • Jozef Š.
 • pavel béres
 • Martin Br.
 • Michal L.
 • Peter K.
 • Jozef S.
 • Jozef S.
 • Michal L.
 • Martin B.
 • Ján M.
 • Michaela L.
 • Eduard C.
 • Dalibor P.
 • Ján M.
 • Michal L.

Blahoželáme výhercom!

Súťaž skončila

Výherca veľkej ceny bude informovaný e-mailom.

Vybrané
produkty

Späť do
hry